Vodopadi Jelovice (Stara Planina)

 

Opis

Stara Planina još uvek krije prirodne dragulje duboko u svojim potocima,klancima i klisurama. Još uvek nepotpuno istražen prostor,krije takve lepote,da se kada ih vidimo uživo, zapitamo da li je to zaista u Srbiji?

Jedan takav prostor i takve dragulje kada su vodopadi u pitanju krije reka Jelovica sa svim svojim pritokama tj.potocima koji su takodje prepuni vodopada,slapova,brzaka....

Jelovička reka tj. glavni izvor koji se naziva Dabidžin potok izvire na Vrhu Kopren na 1900 nv.Samo stotinak metara nadmorske visine niže počinju i prvi vodopadi,koji su najveci tj. najvišlji vodopadi u Srbiji.Ne samo to, već su to vodopadi na najvecoj nadmorskoj visini u Srbiji.Prvi i najveći vodopad (Kopren) kreće sa svojim prvim kaskadama već na 1820mnv.

Dabidžin potok svojim daljim tokom krije još nekoliko vodopada visine preko 20 metara .Izuzev tih prelepih velikih vodopada u uzanim kanjonima i liticama krije se još nekoliko vodopada izuzetne lepote i visine od 10 i više metara.Daljim tokom potok ulazi u guste bukove šume. Visina vodopada se smanjuje i prelazi u prelepe slapove i brzake.

Dabidžin potok ima dve manje pritoke sa leve strane i jednu sa desne strane ispod vrha VRTOP Odatle pa nizvodno nastaje Jelovička reka.Njena prva pritoka Ravni Rt nalazi se sa leve strane i na njoj se nalaze dva vodopada preko 10 metara.

Sledeca pritoka je Šošina Vunija takodje sa leve strane u kojoj se kriju prelepi vodopadi.Vodopad se nalazi i u jednoj pritoci Šošine Vunije koja se zove Javorski Do.Daljim tokom Jelovička reka a ni pritoke nemaju značajnijih vodopada.Sto ne znači da ne treba prokrstariti ovim čitavim tokom i uživati u lepoti celog sliva.

Kada sam ih posetio svi vodopadi su bili siromašni vodom zbog velikih suša i slabog snega koji je ove godine bio na Koprenu.Zamislite samo one najveće vodopade u Dabidžinom potoku prepune vodom.Verovatno da bi većina kaskada nestale formirajući pri tome veličanstvene vodopade zasigurno veće od Jelovarnika i Piljskog skoka koji važe za najvišlje vodopade u Srbiji.

Kako do njega?

Informacije o tome kako pronaći ovaj vodopad i GPS koordinate možete pronaći u jedinstvenoj knjizi 'Vodopadi Srbije'

Podeli sa prijateljima

Zatvori

Korišćenje kolačića i prikupljanje podataka korisnika
Korišćenjem ovog sajta vi prihvatate korišćenje HTML-cookies/kolačića koji se postvaljaju na vaš računar i predstavljaju tekstualne datoteke koje prilikom vaše posete veb sajtu šalju nazad informacije o sajtovima sa kojih ste došli na naš sajt i kretanju kroz naš sajt. Prikupljanje ovih informacija nam pomaže da bolje prepoznamo navike posetilaca našeg veb-sajta kako bi mogli da poboljšamo pretragu sajta i unapredimo funkcionisanja veb-sajta. Možete onemogućiti kolačiće aktiviranjem postavke na svom pregledaču koja vam omogućava da odbacite podešenja svih ili nekih kolačića. Na ovom sajtu mogu da se prikupljaju i podaci korisnika na kontakt formi. Pomenute podatke korisnik sajta ostavlja dobrovoljno u formularu i to se smatra saglasnošću da se ti podaci koriste u svrhu kontakta, statističke obrade posećenosti našeg sajta, zakazivanja sastanaka sa predstavnicima firme. Garantujemo da podatke prikupljene na taj način koristimo interno bez ustupanja trećim licima.